(+30) 22980-23900, 6945365994, 6947734165

Τιμές του Ξενοδοχείου

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα με τα άτομα, την περίοδο και τις ημέρες διαμονής.

Τηλεφωνήστε μας για να πληροφορηθείτε τις ειδικές προσφορές μας για κάθε περίοδο.

Δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια